Verzilverlening

De Verzilverlening is een lening waarmee u de overwaarde van uw woning kunt opnemen (ofwel verzilveren). De Verzilverlening is eigenlijk een soort van omgekeerde hypotheek. Door uw hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen, hebt u mogelijk overwaarde opgebouwd. Deze overwaarde kunt u gebruiken om uw eigen woning verbeteren.

U betaalt tijdens de looptijd geen rente en lost niets af. De lening lost u pas af na verkoop van uw woning of bij overlijden van de laatst overgebleven partner. Daarnaast is er een (theoretische) looptijd van maximaal 75 jaar. Deze gunstige voorwaarde betekent dat u met een Verzilverlening uw woning naar wens kunt aanpassen, zonder dat uw besteedbare inkomen omlaag gaat.

De Verzilverlening is o.a. bedoeld voor:

  • het opknappen of verbeteren van de woning
  • het levensbestendig (seniorvriendelijk) maken van de woning
  • energiebesparende voorzieningen, zoals spouwisolatie of dubbele beglazing
  • noodzakelijke verbouwingen, zoals een nieuw dak, asbestverwijdering of funderingsherstel

Een Verzilverlening is dus niet bedoeld voor een aanvulling op uw pensioeninkomen, een schenking, een mooie vakantie of een auto.

Voor wie?

De Verzilverlening is bedoeld voor senioren met een overwaarde in de eigen woning. De aanvrager (of jongste van de twee aanvragers) moet op het moment van de aanvraag minstens 57 jaar zijn om in aanmerking te komen (pensioenleeftijd minus 10 jaar). De hoogte van het inkomen speelt, in tegenstelling tot bij een gewone hypotheek, geen rol.

Wat zijn de kosten van de Verzilverlening?

De rente van een Verzilverlening wordt bepaald door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en ligt voor 40 jaar vast. Na 40 jaar betaalt u geen rente meer. Alle rente betaalt u pas bij het aflossen van de lening. Bij het afsluiten betaalt u € 475,- afsluitkosten, notariskosten en eventueel de kosten van een financieel adviseur. Al deze kosten mag u meefinancieren in de Verzilverlening.

Hoeveel mag u lenen?

Om te bepalen hoeveel u mag lenen, kijkt SVn als eerste naar de woningwaarde (bijvoorbeeld € 250.000,-). Hiervan neemt u 80% (in dit geval € 200.000,-). Als er nog een lopende hypotheek is, dan trekt u het openstaande saldo (bijvoorbeeld € 100.000,-) hier vanaf. In dit voorbeeld blijft er een bedrag over van € 100.000,-. Dit is het maximum bedrag dat, na bijschrijving van de rente, op 98-jarige leeftijd mag overblijven. Hoeveel u dan kunt lenen, hangt af van uw leeftijd.

Iemand van 60 jaar kan in dit voorbeeld € 52.699 lenen. Vraagt u de lening aan op 70-jarige leeftijd dan is het maximum leenbedrag in dit voorbeeld € 62.375. Bij partners gaat het om de leeftijd van de jongste aanvrager.

De lening kan nooit hoger zijn dan de kosten van de aanpassing van de woning inclusief de bijkomende kosten.

Hoe vaak mag u lenen?

U mag maar één keer gebruik maken van de Verzilverlening. Hebt u de lening eenmaal afgesloten, dan is het ook niet meer mogelijk een nieuwe hypotheek af te sluiten of om de bestaande hypotheek te verhogen. Het is daarom belangrijk om alle gewenste of noodzakelijke aanpassingen aan de woning in één keer te realiseren. Als er nog een lopende hypotheek aanwezig is, dan raden wij aan om eerst te overleggen met een financieel adviseur.

Bekijk financiële regelingen in De Wolden

Verzilverlening

 

Zonnelening

 

Energiebespaarlening

 

Stimuleringslening

 

Asbestregeling

 

Drents Energieloket